БҮХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮНЭГҮЙ хүргэлт
Хүн амын эрүүл мэндийн хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн. ДЭМБ-ын үзэж байгаагаар эдгээр бүтээгдэхүүнийг "бүх цаг хугацаанд, хангалттай хэмжээгээр, зохих тунгаар, чанартай, зохих мэдээлэл бүхий, хувь хүн болон олон нийтийн төлж чадах үнээр авах боломжтой байх ёстой."